Geschiedenis Noorwegen

Circa 800-1050 – Vikingtijd, waarin Scandinaviërs met expedities plunderen in het buitenland. Sommige Noren vestigen zich op de plek van hun bestemming, waaronder Schotland en Groenland.

Circa 900 – Noorwegen verenigd in één koninkrijk.

1030 – Het christendom aangenomen.

In 1397 werd Noorwegen opgenomen in een unie met Denemarken die meer dan vier eeuwen duurde.

1536 – Noorwegen wordt toegevoegd aan Denemarken.

In 1814 verzetten Noren zich tegen de overdracht van hun land aan Zweden en keurden ze een nieuwe grondwet goed. Deze grondwet werd gemaakt voorjaar 1814, is aangenomen op 16 mei 1814 en ondertekend door Constituerende Vergadering op 17 mei 1814. Zweden viel vervolgens Noorwegen binnen, maar stemde ermee in om Noorwegen zijn grondwet te laten behouden in ruil voor het aanvaarden van de unie onder een Zweedse koning.

1814-1905 – Unie met Zweden.

Toenemend nationalisme in de 19e eeuw leidde tot een referendum in 1905 dat Noorwegen onafhankelijkheid verleende. Het Noorse parlement roept onafhankelijkheid van Zweden uit.  Prins Carl van Denemarken wordt koning.

1913 – Algemeen kiesrecht voor vrouwen geïntroduceerd. Noorse vrouwen beginnen een grotere rol in de politiek te spelen.

1914 – Noorwegen, Zweden en Denemarken stemmen ermee in neutraal te blijven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Noorwegen in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, leed het zware verliezen voor de scheepvaart.

1920 – Noorwegen wordt lid van de Volkenbond.

1929 – Noorwegen lijdt aanzienlijk onder invloed van de economische depressie in de wereld. Handel, scheepvaart en banken boeken allemaal zware verliezen. De waarde van de kroon daalt. De werkloosheid wordt ernstig en duurt tot het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939.

1939 – Noorwegen verklaart neutraal te zijn bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, maar deze positie wordt steeds moeilijker te handhaven.

1940 – Duitse troepen vallen Noorwegen binnen in april en vallen belangrijke havens aan. Verzet duurt twee maanden. De koninklijke familie en de regering vluchten in juni naar Groot-Brittannië. Een regering in ballingschap wordt opgericht in Londen. Vidkun Quisling verklaart zichzelf tot hoofd van de regering in Noorwegen. Lees verder

1941 – Quisling introduceert krijgswet vanwege wijdverspreid verzet en sabotagedaden door het Noorse volk.

1945 – Duitse troepen in Noorwegen geven zich over in mei. De koning keert in juni terug naar Noorwegen. Quisling wordt berecht en geëxecuteerd voor verraad. Noorwegen wordt lid van de Verenigde Naties. De wederopbouw begint, waarbij het bruto nationaal product van Noorwegen binnen drie jaar het vooroorlogse niveau bereikt.

In 1949 verliest Noorwegen haar neutraliteit door haar toetreding tot de NAVO.

1959 – Noorwegen wordt lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (Efta).

Eind jaren zestig – Olie- en gasvoorraden ontdekt in de Noorse sector van de Noordzee. De ontdekking is een impuls voor de economie van Noorwegen.

Jaren ’70 – De exploitatie van olie- en gasvoorraden begint. Tegen het begin van de jaren tachtig vormen zij bijna een derde van de jaarlijkse exportopbrengsten van Noorwegen.

1972 – Noorse kiezers verwerpen de aanbeveling van de Labourregering over het lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) met een marge van 6%, ondanks dat ze door hun regeringen werden aangespoord om “ja” te stemmen. De regering treedt af. 

1973 – Noorwegen tekent een vrijhandelsovereenkomst met de EEG.

1991 – Koning Olaf V sterft. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Harald V.

1993 – Noorwegen bemiddelt in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, die tot de Oslo-akkoorden hebben geleid.

1994 – Noren weigeren opnieuw het lidmaatschap van de Europese Unie in een referendum, met een marge van ongeveer 5%.

2000 – Noorwegen begint een bemiddeling tussen de regering van Sri Lanka en de Tamil-separatisten.

2001 september – Labour-regering van Jens Stoltenberg lijdt zware nederlaag bij algemene verkiezingen waarbij geen enkele partij genoeg stemmen wint om een ​​meerderheidsregering te vormen.

2001 oktober – Conservatieven, Christen Volkspartij en Liberalen komen overeen om coalitieregering te vormen met steun van extreem-rechtse Vooruitgangspartij en met Kjell Magne Bondevik als premier.

2003 mei – Ontdekking van een hoog gehalte aan chemicaliën in walvisvlees leidt ertoe dat zwangere vrouwen worden gewaarschuwd het niet te eten.

2003 december – Plannen om olie en gas te exploreren in de Barentszzee veroorzaken kritiek van milieuactivisten en de visserijsector.

2004 juni – Regering komt tussenbeide om een ​​wekenlange staking te beëindigen door oliearbeiders die demonstreren voor betere pensioenrechten en werkzekerheid.

2005 september – PM Bondevik verliest de algemene verkiezingen voor centrumlinkse alliantie onder leiding van Jens Stoltenberg van de Arbeidspartij, die meer dan de helft van de zetels in het parlement wint.

2005 oktober – Twee Noorse visserijinspecteurs worden vastgehouden voor vijf dagen tegen hun zin aan boord van een Russische trawler die vluchtte terwijl ze het inspecteerden op vermoedelijke illegale activiteiten.

Februari 2007 – Grondwet gewijzigd om de twee kamer splitsing van het parlement af te schaffen na de volgende verkiezingen.

2009 september – Centrum-linkse coalitie van premier Jens Stoltenberg wint nipt herverkiezing tijdens parlementsverkiezingen.

2010 september – China waarschuwt dat het besluit van de Noorse Nobelcommissie om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan de gevangen zittende Chinese dissident Liu Xiaobo de betrekkingen tussen Noorwegen en China zal schaden.

Juli 2011 – Extreme rechtse Anders Breivik voert een bomaanslag en massa-aanslag uit, waarbij meer dan zeventig mensen het leven lieten in het zwaarste bloedbad in de moderne geschiedenis van Noorwegen.

2012 april – Er begint een proces tegen Anders Breivik om de straf voor het bloedbad van 2011 te bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *