Schoolsysteem Noorwegen

Kinderen van 1-5 jaar kunnen naar de kleuterschool. Kleuterschool is in Noorwegen vrijwillig. Hier kan het kind naar toe als de ouders op het werk zijn. Het bezoek aan de kleuterschool moet betaald worden.

Alle kinderen in Noorwegen gaan minimaal 10 jaar naar school. De eerste 10 jaar Noorse scholing wordt de basisschool (Grunnskole) genoemd.

Kinderen van 6 tot 15 jaar moeten naar de basisschool als die langer dan drie maanden in Noorwegen verblijven. Als het kind nog geen drie maanden in Noorwegen is, maar het waarschijnlijk is dat het kind langer dan drie maanden in het land zal blijven, heeft het kind het recht om naar school te gaan. De basisschool is verdeeld in lagere school (6-12 jaar) en jeugdschool (13-15 jaar). Alle kinderen in Noorwegen hebben het recht en de plicht om naar de basisschool te gaan. Alle openbare basisonderwijs is gratis

Iedereen die de leerplicht heeft voltooid, heeft recht op drie jaar hoger secundair onderwijs. Hoger onderwijs is optioneel. Ook de middelbare school is gratis in Noorwegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *