Vikingen

De naam Viking betekende in het begin (omstreeks 800) `een man uit de Vik`, de enorme baai die ligt tussen Kaap Lindesnes in Noorwegen en de monding van de rivier de Göta in Zweden. Deze baai heet sinds 1500 Skagerrak.

In 793 vielen Noren het klooster op het eiland Lindisfarne aan de oostkust van Noord-Engeland aan. In de daarop volgende jaren tot 1050 trokken de Scandinaviërs op ontelbare rooftochten naar het buitenland. Superieure schepen en wapens, goed ontwikkelde militaire organisatie en een avontuurlijke geest maakten deze succesvolle uitvallen mogelijk. De Noren zeilden meestal naar het westen, plunderden en vestigden zich in Ierland , Schotland , Engeland , Frankrijk , de Shetland-eilanden, de Orkney-eilanden, de Hebriden, het eiland Man , de onbewoonde Faroe (Faeroe) eilanden en IJsland . Mensen van Noorse afkomst vestigden zich in Groenland en ondernamen expedities naar Vinland (aan de noordoostkust van Noord-Amerika ). Veel Vikingen keerden terug naar huis.

In de tweede helft van de 9e eeuw slaagde de Viking-voorman Harald I Fairhair, uit het Oslo Fjord-gebied, erin – in samenwerking met de leiders van de Frostatingslag en delen van de Gulatingslag – de westkust te kalmeren.

Het laatste gevecht vond plaats in Hafrsfjord, in de buurt van Stavanger, ergens tussen 872 en 900, waarna Harald zichzelf tot koning van de Noren uitriep. Zijn zoon en opvolger, Erik I Bloedbijl (zo genoemd omdat hij zeven van zijn acht broers vermoordde), regeerde tussen 930-935. Hij werd vervangen door zijn enige overlevende broer, Haakon I , die in Engeland was grootgebracht. Haakon was de eerste zendingskoning van Noorwegen, maar zijn pogingen faalden; hij stierf in de strijd in 960.

De Viking-leiders gingen betrekkingen aan met christelijke monarchieën en de kerk, vooral in Normandië en Engeland. Olaf I Tryggvason leidde in 991 een Viking-expeditie naar Engeland. Hij werd gedoopt en keerde terug naar Noorwegen in 995, beweerde koning te zijn en werd als zodanig erkend langs de kust, waar het christendom al bekend geworden was. Deze gebieden werden gekerstend door Olaf, waar mogelijk met vreedzame middelen en indien nodig met geweld; hij stuurde ook zendelingen naar IJsland, waar de nieuwe religie werd aangenomen door het parlement (Althing) in 999-1000.

In hetzelfde jaar werd Olaf gedood in de Slag om Svolder. Vijftien jaar later werd Olaf II Haraldsson – die uit Engeland was teruggekeerd – door heel Noorwegen erkend als koning, inclusief de gebieden in het binnenland. Olaf werkte hard om de koninklijke macht te vergroten en de kerstening van het land te voltooien. Daarbij vervreemdde hij de voormalige stamhoofden, die een beroep deden op Canute van Denemarken (toen heerser van Engeland) voor hulp. Olaf werd gedood in de strijd met de Denen en boerenleiders in Stiklestad in 1030.

De heerschappij van Canute in Noorwegen bleek al snel impopulair bij de stamhoofden en met de steun van de bisschoppen werd de overleden koning Olaf, St. Olaf, de patroonheilige van Noorwegen. Met de dood van Canute in 1035 werd de zoon van Olaf, Magnus, tot koning gekozen. Hij werd in 1047 opgevolgd door zijn oom Harald III Sigurdsson (Harald Hardraade), een voormalige bevelhebber van de Vikingen in de keizerlijke garde in Constantinopel. Harald werd gedood tijdens een vergeefse poging om Engeland te veroveren in 1066.

De Olaf koningen vestigden de Noorse monarchie stevig met de hulp van Engelse bisschoppen. In ruil daarvoor kregen de abdijen het grootste deel van de landgoederen die de  dynastie tijdens de éénwording van Noorwegen van de Viking-stamhoofden had geconfisqueerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *